Jest w Krakowie pewne prężnie działające środowisko, które odgrywa istotną rolę w promowaniu kultu Maryjnego w Polsce. Poprzez różnorodne działania i inicjatywy ta organizacja katolików świeckich kształtuje i umacnia głęboką więź wiernych z Matką Bożą. Maryja, jako Matka Kościoła i Królowa Polski, odgrywa z kolei niezwykle ważną rolę w życiu polskiego katolika, a Stowarzyszenie Ks. Skargi – bo o nim tu mowa – aktywnie propaguje i pielęgnuje ten kult.

Jedna z ofert katolickich Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, promujących kult Matki Bożej

Rodzaje kultu Maryjnego – to propagują działacze Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Jednym z najważniejszych aspektów działalności Stowarzyszenia jest wydawanie materiałów religijnych na temat Matki Bożej. Raz na dwa miesiące ukazuje się nowy numer pisma „Przymierze z Maryją”, które jest największym tego typu wydawnictwem w Polsce. Na ostatniej stronie każdego pisma prezentowany jest nowy wizerunek Maryjny z różnych zakątków Polski. Stowarzyszenie wydaje tez książki i broszury o Matce Bożej oraz w setkach tysięcy egzemplarzy drukuje Jej obrazki. Działa w ten sposób na rzecz pogłębiania wiedzy na temat Matki Bożej i jej znaczenia w życiu duchowym katolików.

Ważne są też konkretne wizerunki, miejsca, rodzaje kultu Maryjnego. To właśnie Stowarzyszenie Ks. Skargi jako pierwsze w Polsce na masową skalę zaprezentowało (jeszcze w latach 90.) wizerunek Matki Bożej Fatimskiej. Kampanie go promujące przekraczały w swych nakładach milion sztuk!

„Módlcie się na różańcu!” – o to prosi nas Maryja!

Kilka lat później SKCh rozpoczęło intensywne propagowanie obrazów i kultów Matki Bożej Częstochowskiej oraz Matki Bożej Śnieżnej (wraz z kampanią Uzdrowienie Chorych, znajdującą swoje finały w Rzymie). W ostatnich latach działacze Stowarzyszenia wydali także obrazek i broszury propagujące Matkę Bożą Miłosierną. Akcja ta jest niejako przedłużeniem kampanii „Miłosierdzie Boże” z lat 2014 i 2021. Nieodłącznym elementem wszystkich tych działań jest różaniec jako dewocjonalium i zarazem wezwanie do masowej modlitwy różańcowej.

Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi wychodzi naprzeciw wezwania Matki Bożej z Fatimy do modlitwy różańcowej o zbawienie świata. Dlatego na przestrzeni swojej działalności rozesłało już ponad 1,5 mln różańców i raz na pół roku organizuje pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych, w szczególności do Fatimy, ale też polskich sanktuariów, aby umożliwić wiernym pielgrzymom duchowe wzbogacenie i zbliżenie się do Matki Bożej.

Fatima to nie przypadek

Nie jest przypadkiem, że wybór Stowarzyszenia i wspólnoty z nim współdziałającej padł właśnie na Fatimę. Miały tam miejsce znane wydarzenia, które były później określane jako Objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Objawienia te miały miejsce pomiędzy majem a październikiem 1917 roku i były przypisywane trzem młodym dzieciom: Łucji dos Santos oraz jej dwóm kuzynom, Hiacyncie i Franciszkowi Marto. Są to już obecnie – za wyjątkiem s. Łucji – osoby, które Kościół uznał za błogosławione.

W Fatimie Matka Boża nie tylko przez pół roku objawiała się dzieciom, przekazując różnego rodzaju informacje, przepowiednie oraz trzy tajemnice. Tam też w październiku 1917 r., na oczach kilkudziesięciotysięcznego tłumu, doszło do tzw. Cudu Słońca, który w ten sposób miał uwiarygodnić przekaz Maryi. Zresztą późniejsze wydarzenia, zarówno te w Portugalii, jak i rozgrywające się na dużej europejskiej scenie, potwierdziły wiele z Jej słów.

Warto również podkreślić, że Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi aktywnie współpracuje z różnymi grupami modlitewnymi, aby wspólnie spotykać się na modlitwę różańcową i umacniać wiarę katolików w Polsce. Największą z takich grup jest liczący ponad 45 tys. członków Apostolat Fatimy. Dzięki tym staraniom, Maryja pozostaje sercem duchowego życia wielu wiernych w Polsce, a Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi odgrywa kluczową rolę w tym procesie, inspirując i mobilizując katolików do większej miłości i oddania Matce Bożej.


Przeczytaj także:

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i złota róża, której nie mógł złożyć papież