Kluczem do zrozumienia osobowości sługi bożego ks. Piotra Skargi i jego niezwykłej działalności apostolskiej jest jego życie duchowe. Uformował się on w szkole św. Ignacego pogłębiając swoją chrześcijańską wizję Boga, świata i człowieka. Orężem ks. Piotra było słowo – pisane i mówione. Słowo, które „przenika serce i nerki”.

Ks. Piotr Skarga wybitnie posługiwał się dynamicznie wówczas kształtującym się językiem narodowym, by przybliżyć misterium Chrystusa, odkupienia, nieustannie żywego i obecnego wśród nas Zbawiciela. Był kaznodzieją dworskim, ale przemawiał też do ludu, pisał liczne kazania. One były nie tylko wyrazem osobistych przemyśleń, jego religijnego doświadczenia, ale nauką dla ludu bożego.

Przedstawiamy kilka myśli patrona Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi, które mogą zapaść w pamięć:

  1. „Heretyki złe, ale ludzie dobre”
  2. „Prawa nie mają żadnych namiętności i uwieść się krzywo nie dadzą”
  3. „Prawo jest jako nauka życia i sznur spraw ludzkich, którym prostują postępki swoje”
  4. „Bowiem monarchija jest naśladowanie niebieskich rządów, na których sam jeden Bóg siedzi”
  5. „Chrystus rozdziałów między bracią czynić nie chciał. Proszę, nie dzielcie się tymi trzema dziedzictwy: Religią, Królem i Ojczyzną miłą, ale ich spólnie i w zgodzie używajcie”

Warto też pamiętać o pięknej modlitwie za Polskę, którą ksiądz Piotr Skarga propagował wśród ówczesnej elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.