Orędzie Fatimskie to klucz do zrozumienia współczesnej historii. To czas, gdy Niebo ujawniło swe zamiary wobec ludzkości. To wyjątkowy czas, w którym Matka Boża uchyliła rąbka tajemnicy odnośnie do zamiarów Bożych. 

13 lipca 1917 roku w Fatimie Matka Boża powiedziała „aby zapobiec wojnie…. zażądam poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, rozsieje swe błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła”. O błędach Rosji Matka Boża w objawieniu z 1929 roku. Wówczas powiedziała, że „Rosja rozsieje swe błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła. Ojciec Święty będzie musiał dużo przecierpieć” [sekretariatfatimski.pl]

Warto zauważyć, że amerykański historyk William Thomas Walsh przeprowadził w 1947 roku wywiad z wizjonerką z Fatimy, Służebnicą Bożą siostrą Łucją. Ta potwierdziła, że jeśli papież wraz z biskupami całego świata nie poświęci Rosji Niepokalanemu Sercu, to błędy Rosji rozpowszechnią się po świecie – wiemy o tym również z samych objawień fatimskich. Jednak wywiad ujawnia coś więcej. Historyk dopytał bowiem czy oznacza to, że każdy kraj bez wyjątku zostanie przezwyciężony przez komunizm (w razie niespełnienia warunków). Siostra Łucja odpowiedziała „tak”. Jak później poinformował tłumacz, historyk dopytał czy oznacza to również Stany Zjednoczone, a siostra Łucja także odpowiedziała twierdząco – podaje portal Life Site News.

To nie jest problem dotyczący dawnej historii. Przeciwnie – wiele wskazuje na to, że  kwestia pozostaje aktualna. Tradycja chrześcijańska na całym świecie ulega zniszczeniu. Bluźniercy profanują chrześcijańskie symbole, w tym kościoły. Niszczenie katolickich świątyń we Francji to prawdziwa plaga. Pod koniec lipca ta plaga dotarła także do Polski. Świadczy o tym profanacja pomnika Pana Jezusa w kościele przy kościele św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu.

Istnieją jednak organizacje stawiające sobie za cel przeciwstawienie się tej współczesnej przemocy symbolicznej. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, którego prezesem jest Sławomir Olejniczak. To zrzeszenie świeckich wiernych mężnie przeciwstawia się niszczeniu tradycji, rodziny i własności. Szczególnie ważną rolę w duchowości Stowarzyszenia odgrywają objawienia fatimskie. Dlatego też organizacja powołała do życia Apostolat Fatimy. Stanowi on formę zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Stowarzyszenia w aktywne propagowanie Orędzia Fatimskiego. Uczestnicy Apostolatu Fatimy są regularnymi darczyńcami Instytutu i wspierają go swymi modlitwami i ofiarami. 13 dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza Święta za wszystkich członków Apostolatu. W tych intencjach modlą się również zaprzyjaźnione z organizacją, której prezesem jest Sławomir  Olejniczak, siostry klauzurowe.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi prowadzi ponadto magazyn „Polonia Christiana”, portal internetowy pch24.pl. Jego członkowie organizują akcje protestacyjne przeciwko niszczeniu kluczowych dla cywilizacji chrześcijańskiej zasad, takich jak tradycja, rodzina i własność.