Duszpasterze » Kapłani obecnie pracujący w parafii » Proboszcz - ks. Edward Nalepa

Proboszcz - ks. Edward Nalepa

 Ks. Edward Nalepa urodził się 11 stycznia 1967 r. w Bytomiu. Jest synem Zdzisława i Eugenii z domu Skudlik. Jego ojciec zmarł w 1980 r., a matka w 1984 r. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Po śmierci rodziców przeprowadził się do parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym.

 Ochrzczony został 12 lutego 1967 r. w kościele p.w. NSPJ w Chorzowie Batorym. Tam również, dnia 16 maja 1976 r., przyjął Pierwszą Komunię św., a pięć lat później 15 listopada 1981 r. z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1974-1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 37 w Chorzowie Batorym. Następnie był uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego również w Chorzowie Batorym. Egzamin dojrzałości zdał w 1986 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

 7 kwietnia 1991 r. w swym rodzinnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym otrzymał święcenia diakonatu z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego diecezji katowickiej Czesława Domina. Rok później, 16 maja 1992 r. Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń udzielił mu święceń kapłańskich w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

 Krótko przed święceniami kapłańskimi został skierowany na staż duszpasterski do parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej (15 marzec – 7 maj 1992). W charakterze wikariusza pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Tychach (29 sierpnia 1992 – 28 sierpnia 1994)  i Przemienienia Pańskiego w Katowicach (29 sierpnia 1994 – 28 sierpnia 1996). W Tychach był ponadto katechetą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, a w Katowicach w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Z końcem sierpnia 1996 r. został mianowany redaktorem Radia Archidiecezji Katowickiej, które później zmieniało nazwę na Radio Arka i Radio Plus Katowice. Od maja 1999 był redaktorem naczelnym tej rozgłośni. W latach 1996-2000 w związku z pracą w radiu jako rezydent mieszkał na probostwie parafii św. Wawrzyńca w Orzeszu. W 2000 r. został skierowany go na studia specjalistyczne z socjologii na Uniwersytet św. Jana w Nowym Jorku. W czasie swego pobytu w USA mieszkał na probostwie parafii Our Lady of Hope w nowojorskiej dzielnicy Queens /Middle Village/, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej. W styczniu 2004 roku ukończył studia w USA i zdobył tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 6 lutego 2004 r. do 28 lutego 2007 r. pełnił funkcje prezesa i redaktora naczelnego archidiecezjalnego Radia eM. Od września 2006 roku - jako rezydent - mieszkał i posługiwał w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. W latach 2007 – 2012 był proboszczem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku-Ochojcu i katechetą w tamtejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II. Od 29 lipca 2012 roku jest proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

 Jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej i Rady Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.