Sakramenty Święte » Pokuta i pojednanie

Pokuta i pojednanie

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła...

Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać codziennie pół godziny przed każdą mszą świętą oraz w soboty od godziny 1700.

 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.