Grupy Parafialne » Legion Maryi

Legion Maryi

Legion Maryi został założony przez Pana Franka Duffa - irlandczyka - urzędnika ministerstwa finansów w Irlandii. Frank Duff urodził się 7 lipca 1889. 7 września 1921 powołał do istnienia w Dublinie - stolicy Irlandii Stowarzyszenie Legionu Maryi. Duchowym celem Stowarzyszenia jest upodabnianie się do Maryi, aby pełniej uwielbiać Boga i skuteczniej przekazywać Go światu. Obowiązkiem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny.

W formacji Stowarzyszenia kładzie się mocny nacisk na rozwój życia modlitwy członków, gorliwe życie sakramentalne i kult Matki Bożej. Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie.

W naszej parafii wiele osób należy do Legionu Maryi - 12 osób to legioniści; pozostali to auksyliatorzy.

TERMINY SPOTKAŃ LEGIONU MARYI:
PONIEDZIAŁEK GODZ. 1600