Sakramenty Święte » Eucharystia

Eucharystia

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne...

"Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku". (KKK 1417).


 I Komunia Święta w roku 2017

7 maja 2017 r.

SP 23 - godz. 09.30

SP 5 - godz. 11.00

*

14 maja 2017 r.

SP 6 i SP 10 - godz. 11.00


W związku z informacjami medialnymi, jakie ukazują się odnośnie do wieku i terminu przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych, że na terenie Archidiecezji Katowickiej przyjęta została następująca zasada: Jeżeli uczniowie rozpoczynają naukę w szkole w jednorodnej grupie sześciolatków przystępować będą do Pierwszej Komunii w klasie III. Jeżeli klasa rozpoczynająca naukę składa się z uczniów sześcioletnich i siedmioletnich to taka grupa przystąpi do Pierwszej Komunii św. w klasie II. Dotychczasowa praktyka przygotowania dzieci do Wczesnej Komunii św. nie ulega zmianie.