Sakramenty Święte » Chrzest

Chrzest

 Chrzest jest najcenniejszym skarbem, darem danym za darmo przez Stwórcę z miłości ku stworzeniu. Jest on początkiem wielkiej przygody z Bogiem, trwania i wzrastania w Nim dla naszego zbawienia.

 Sakrament chrztu świętego jest udzielany w każdą niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 1400. Rodzice zgłaszają się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego. Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w sobotę poprzedzającą chrzest o godzinie 1630.

 Rodzice dziecka i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pojednania, aby w pełni uczestniczyć we mszy świętej.

 Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane ze swojej parafii, że są wierzący i praktykujący.

Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...