Z życia parafii » Błogosławieństwa Rodzinne

Błogosławieństwa Rodzinne

Błogosławieństwa Rodzinne udzielane sa w każdą niedzielę po Mszy świętej o godzinie 1100 w dolnym kościele.

Błogosławieństwo Małżonków:

I niedziela miseiąca

Błogosławieństwo Dzieci:

II niedziela miseiąca

Błogosławieństwo Rodzin:

III niedziela miseiąca

Błogosławieństwo Matek Brzemienych:

IV niedziela miseiąca

Błogosławieństwo Osób Chorych i Starszych:

13-go dnia miesiąca

Błogosławieństwa Okolicznościowe

(odnowienie przysięgi małżeńskiej):

Styczeń: pary będące ze sobą do 5 lat

Luty: 6 - 10 lat

Marzec: 11 - 15 lat

Kwiecień: 16 - 20

Maj: 21 - 25

Czerwiec: 26 - 30

Wrzesień: 31 - 35

Październik: 36 - 40

Listopad: 41 - 50

Grudzień: powyżej 50 lat